Gips

Onder gips verstaan we gipsblokken en gipsplaten zonder resten van bijvoorbeeld metaal of hout.

Gas- of cellenbeton zoals Ytongblokken horen niet bij gips maar kun je aanbieden als vervuild puin.

Dit gooi je weg via

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Gips wordt gerecycled. Het wordt verwerkt tot een gipspoeder, dat weer opnieuw wordt ingezet bij het maken van gipsplaten.

Producten die hieronder vallen