Het afval van vandaag is de grondstof van morgen

Werken aan een circulaire economie

Geen afval meer en een oneindig hergebruik van grondstoffen. Dat is onze gezamenlijke uitdaging voor de toekomst. Nederland heeft zich als doel gesteld om vanaf 2050 volledig circulair te zijn en hier willen wij een bijdrage aan leveren.

Meerdere Rd4 wagens op een rij.

Alles voor een mooie en schone leefomgeving

In 1998 is Rd4 opgericht om, namens de deelnemende gemeenten, de wettelijke afvalzorgplicht uit te voeren. Sindsdien heeft Rd4 veel bereikt, uiteraard dankzij de inzet van gemeenten, burgers en onze collega's. Rd4 staat bekend om haar betrouwbaarheid, kwaliteit en service en is stevig geworteld in Zuid- en Midden-Limburg.

Medewerkers van assortimentbeheer controleren BEST-tassen.

Wij maken de wereld gewoon een beetje mooier

Voor de 10 gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal verzorgt Rd4 de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen. We beheren 8 grondstoffenparken en verzorgen verschillende sorteer- en kringloopactiviteiten. Verder adviseert Rd4 de gemeenten bij hun afval- en grondstoffenbeleid en verzorgt Rd4 de omgevingscommunicatie naar 145.000 huishoudens. Daarnaast verzorgen we de straatreiniging, onkruidbeheersing en gladheidbestrijding.

Onze missie: 'samen steeds slimmer'

Elke dag zetten wij ons in voor een mooie en schone leefomgeving. Samen met burgers, overheden, bedrijven en instellingen zoeken we constant naar slimme en duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen te scheiden, spullen een tweede leven te geven en mensen kansen te bieden. Alleen zo worden we samen steeds slimmer.

Onze drie kernwaarden

Samenwerken

We werken samen, iedere dag met veel plezier en energie. Onze veelzijdige werkzaamheden verbinden ons met elkaar en met onze omgeving. Wij streven naar een omgeving waarin we elkaar helpen.

Slagvaardig

We zijn slagvaardig, iedere dag dagen we elkaar uit. Wij doen ons uiterste best om onze werkzaamheden uit te voeren. Wat we beloven maken we waar.

Vooruitstrevend

We zijn vooruitstrevend, iedere dag verbeteren we elkaar. Bij alles wat we doen, stellen we de vraag hoe het beter kan. We geven elkaar de ruimte om uit te blinken.

Een lachende inzamelmedewerkster staat naast de inzamelvrachtwagen.

Onze strategie

Vanaf vandaag werken wij aan onze toekomst. Rd4 heeft voor de komende jaren een strategie ontwikkeld met ambitieuze doelstellingen. Zo transformeren we in de komende jaren naar een circulair, milieubewust en duurzaam bedrijf. We zetten in op 80% afvalscheiding in 2026 en geven mensen een passende plek om te werken. Onze doelstellingen hebben wij beschreven in 7 strategische thema's. Op onze website onzestrategie.rd4.nl kun je alles lezen over onze plannen voor de komende jaren.

Lees meer over onze strategie en doelstellingen

Een afbeelding van de Jaarrekening 2021.

Jaarrekeningen Rd4

Wij kijken met tevredenheid terug op de afgelopen jaren. Wij hebben vertrouwen in onze organisatie die continu in beweging is en constant op zoek is naar hoe we het samen nog slimmer en beter kunnen doen. Samen met onze gemeenten, voor bijna 300.000 inwoners en 3.500 bedrijfsklanten.

Bekijk hier onze jaarrekeningen van de afgelopen paar jaar:

Algemeen bestuur

Dit zijn de leden van ons algemeen bestuur.

1 /

Freed Janssen
Wethouder Landgraaf | AB - DB | Voorzitter

Juliette Verbeek
Wethouder Vaals | DB - AB

Hugo Janssen
Wethouder Brunssum | DB - AB

René van Drunen
Wethouder Kerkrade | AB

Mark Gerritsen
Wethouder Eijsden-Margraten | AB

Wiel Schleijpen
Wethouder Simpelveld | AB

Jan Hermans
Wethouder Beekdaelen | AB

Pierre Verbraak
Wethouder Voerendaal | AB

Casper Gelderblom
Wethouder Heerlen | AB

Piet Franssen
Wethouder Gulpen-Wittem | AB

Raad van commissarissen

Dit zijn de leden van onze raad van commissarissen.

1 /

Robert Beckers
Voorzitter

Jos Crijns
Commissaris

Bert Bejas
Commissaris

Tim Edwards
Commissaris

Jaimy van Dijk
Commissaris

Wij zijn Rd4

0

Limburgse gemeenten

0

huishoudens

0

inwoners

0

bedrijven

0

voertuigen

0

kilo afval en grondstoffen per jaar

0

medewerkers

0

ledigingen per jaar

0

grondstoffenparken voor inwoners

0

bezoekers

0

kolken reinigingen per jaar

0

containers

0

kringloopshops

0

bezoekers per jaar

0

sorteercentra voor textiel, elektrische apparatuur en BEST- tassen

0

km gladheidsbestrijding