Bouw- en sloopafval

Onder bouw- en sloopafval verstaan we het ongesorteerde afval dat vrijkomt tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zoals puin, gips, metalen, glas, kunststoffen, hout, vloerbedekking en isolatiemateriaal.

Dit gooi je weg via

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Bouw- en sloopafval wordt zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Het gemengde afval wordt gescheiden in verschillende fracties en kan na verwerking weer als nieuwe grondstof worden ingezet. Wat overblijft wordt verbrand.

Belangrijk om te weten

De grondstoffenparkmedewerker maakt de inschatting onder welke afvalstroom het afval kan worden geaccepteerd.

Producten die hieronder vallen