Het gaat de komende dagen hard waaien, let op bij het aanbieden van je afval. Lees hier onze tips... lees meer

Sluiten

Bouw- en sloopafval

Onder bouw- en sloopafval verstaan we het ongesorteerde afval dat vrijkomt tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zoals puin, gips, metalen, glas, kunststoffen, hout, vloerbedekking en isolatiemateriaal.

Dit gooi je weg via

Milieupark

De milieuparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Bouw- en sloopafval wordt zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Het gemengde afval wordt gescheiden in verschillende fracties en kan na verwerking weer als nieuwe grondstof worden ingezet. Wat overblijft wordt verbrand.

Belangrijk om te weten

De milieupark medewerker maakt de inschatting onder welke afvalstroom het afval kan worden geaccepteerd.

Producten die hieronder vallen