Vervuild puin

Met vervuild puin bedoelen we schoon puin dat LICHT vervuild is met andere (niet chemische) materialen. Denk hierbij aan bakstenen, tegels, dakpannen, metsel- en betonresten dat is vervuild met zand, hout of gipsblokken.

Dit gooi je weg via

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Vervuild puin wordt zoveel mogelijk gerecycled. Het wordt gescheiden in verschillende fracties en kan na verwerking worden ingezet als funderingsmateriaal in bouwprojecten of bij de aanleg van wegen.

Belangrijk om te weten

De grondstoffenparkmedewerker maakt de inschatting onder welke afvalstroom het puin kan worden geaccepteerd.