Ondergrondse container papier

Ondergrondse containers voor papier zijn er voor iedereen. Voor de meeste containers heb je geen pasje nodig. Een uitzondering zijn een paar ondergrondse papiercontainers in Vaals. Hiervoor heb je de milieupas nodig.

Aanbiedregels

  • Zet geen los afval naast de container, hiervoor kun je een boete ontvangen.
  • Biedt het papier in kleine delen aan om beklemming te voorkomen.
  • Geef een storing altijd aan ons door via 0455437100 of info@rd4.nl.
  • Gebruik de container bij voorkeur zo min mogelijk in de avond- en nacht in verband met geluidsoverlast voor de buurt.


Klik hier als je meer wil weten over Papier en karton

Een aantal ondergrondse containers.

Container vol?

Geef het door via 0455437100 of info@rd4.nl.