Als afval niet op tijd wordt aangeboden, kan dit voor overlast zorgen. Het is belangrijk dat je afval op tijd buiten staat. Maar wat is een goede tijd?

Als je je afval vóór 07.00 uur ’s ochtends aan de straat zet, ben je altijd op tijd. De avond ervoor aanbieden mag ook, maar doe het dan wel zo laat mogelijk.

Wanneer wordt jouw afval opgehaald?
Jouw afval kan op de inzameldag de hele dag worden opgehaald. Als we vaak rond een vaste tijd in je straat rijden, wil dat niet zeggen dit altijd zo is. Een route kan namelijk veranderen, anders worden gereden en chauffeurs kunnen wisselen.

Dit zijn onze inzameltijden:

  • Tussen 07.00-18.00 uur: restafvalcontainers, GFT-containers en papier
  • Tussen 08.00-18.00 uur: GFT-emmers, PMD-zakken, BEST-tassen en papier op zaterdag met verenigingen
  • Tussen 16.00-22.00 uur: papier avonduren met verenigingen

Te laat aanbieden
Afval dat te laat wordt aangeboden, kunnen we niet meenemen als we al in jouw straat zijn geweest. We komen hiervoor niet terug, ook niet na een melding. Haal je afval weer naar binnen en bied het de volgende keer weer aan. Aanbieden bij het milieupark mag ook.

Te vroeg aanbieden
Als jouw afval te lang buiten ligt, kan het overlast op straat veroorzaken. Je kunt voor het te vroeg aanbieden van je afval een boete krijgen. Zet je afval daarom nooit eerder dan de avond vóór de inzameldag aan de straat.

We danken je voor je medewerking!