Nieuws

Tijdelijke proef voor minder afval en meer behoud van grondstoffen

Kerkrade en Landgraaf krijgen een Grondstoffentas

Vanaf november kunnen inwoners van Kerkrade en Landgraaf gratis een Grondstoffentas aan de straat zetten. In deze grote roze tas kunnen harde kunststoffen, opblaasbare artikelen, oud ijzer en wit piepschuim worden aangeboden. Het is een proef, waarbij de tas van november 2023 tot mei 2024 samen met de BEST-tas gratis aan huis wordt opgehaald. Blijkt de proef een succes, dan kan de Grondstoffentas ook worden ingezet in de andere Rd4-gemeenten.

Minder afval
Met de Grondstoffentas hopen de gemeenten en Rd4 meer grondstoffen uit het restafval en grofvuil te houden. Nederland wil in 2050 helemaal circulair zijn. Dat betekent dat er nagenoeg geen afval meer wordt weggegooid, maar dat alles wordt hergebruikt of gerecycled. De komende jaren moeten we daarom nog veel meer grondstoffen uit ons gewone afval halen.

Op dit moment scheiden we al 72% van ons afval. Dat is al heel goed, maar dat betekent ook dat er nog altijd 28% van ons afval wordt verbrand. Dat is jammer, want zeker de helft hiervan is nog herbruikbaar of recyclebaar. Door meer grondstoffen direct aan huis op te halen, wordt afval scheiden voor inwoners makkelijker. Dat moet ervoor zorgen dat er minder grondstoffen verloren gaan.

Sorteercentrum Heerlen
De Grondstoffentas wordt na inzameling bij het Rd4 Sorteercentrum in Heerlen uitgepakt door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De spullen worden gesorteerd en gaan daarna naar gespecialiseerde verwerkers. Het streven is dat zoveel mogelijk ingezamelde materialen worden hergebruikt of gerecycled.

Startpakket in oktober
In oktober ontvangen alle inwoners van de gemeente Kerkrade en Landgraaf een startpakket met verdere uitleg. In het startpakket zitten naast een brief en een flyer ook een BEST-tas en een Grondstoffentas. Inwoners van Kerkrade en Landgraaf kunnen dus meteen starten met het verzamelen van grondstoffen.

Voor meer informatie over de Grondstoffentas kijk op: www.rd4.nl/grondstoffentas