Nieuws

boomnetten niet via PMD-afval aanbieden

Kerstboomnetten horen bij het restafval

Kerstboomnetten horen niet bij het PMD-afval, maar bij het restafval.

Als je deze netten aanbiedt via het PMD-afval veroorzaken ze storingen in de PMD-sorteerinstallatie. De netten blijven hangen in de installatie en verstoren het sorteerproces, wat leidt tot problemen in de fabriek.

Het is daarom beter om kerstboomnetten en ook netjes van groenten en fruit, via het restafval aan te bieden. Samen zorgen we voor een soepel recyclageproces!