voor bezoekers

Terreinreglement

Locaties

Op onze terreinen gelden regels waaraan alle bezoekers zich dienen te houden. Deze regels zijn vastgelegd in het Terreinregelement van Rd4 en gelden op de volgende Rd4-locaties:

Rd4 Hoofdkantoor
Nijverheidsweg 4a, Heerlen
Ma-vr 08.00 - 17.00 uur
Op- en overslaglocatie
Nijverheidsweg 17-23, Heerlen
Ma-vr 7.00 – 16.30 uur
Regionaal sorteercentrum
Nijverheidsweg 4a, Heerlen
Ma-vr 07.00 – 15.30 uur
Textielsorteercentrum
Nijverheidsweg 4b, Heerlen
Ma-vr 7.30 – 16.00 uur


Downloads

Download hier het Terreinreglement van Rd4 in NL / EN / DU: