Zorg voor zo weinig mogelijk restafval

Waarom is het overhouden van weinig restafval zo belangrijk? En wat is restafval eigenlijk?

Wat is restafval?

Restafval is afval dat niet kan worden gerecycled of hergebruikt. Dit is dus al het afval dat overblijft nadat we ons afval hebben gescheiden. Restafval bestaat tegenwoordig uit o.a. sanitair afval, chipszakken (en andere verpakkingen die niet kunnen worden gerecycled), zakdoeken, kauwgom, stofzuigerzakken en wegwerpartikelen. Gelukkig is het meest afval tegenwoordig wél te recyclen.

Weetje: past het niet in de restafvalcontainer? Dan noemen we het grof vuil.

Belasting van het milieu

De verwerking van restafval en grof vuil zorgt voor een zware belasting van het milieu. Nadat het afval door ons is ingezameld, gaat het naar de verbrandingsoven. Een positief gevolg hiervan is dat de energie die vrijkomt bij de afvalverbranding hernieuwbare energie is. Hierbij wordt elektriciteit opgewekt en warmte geproduceerd die grotendeels nuttig worden ingezet. Een nadelig gevolg is dat bij verbranding eventueel nog aanwezige grondstoffen verloren gaan en schadelijke stoffen kunnen vrijkomen. Daarom zijn de hoogovens in Nederland uitgerust met zuiveringsinstallaties.

Hoge kosten

De verwerking van restafval en grof vuil is duur. De afgelopen jaren zijn de kosten enorm gestegen en de verwachting is dat deze kosten alleen maar omhoog zullen gaan.

Betalen per container of zak

In alle Rd4-gemeenten geldt een tarief voor het aanbieden van restafval. Hiermee proberen we je te motiveren om minder restafval aan te bieden. Wil je weten hoeveel je betaalt voor elke container of zak die je aanbiedt? Kijk dan bij de tarieven van jouw gemeente.

Hoe minder restafval je overhoudt, hoe beter het is voor je portemonnee en het milieu.