Grofvuil

Onder grofvuil verstaan we al het afval dat te groot is voor de restafvalcontainer én dat niet tot de een van de afvalstromen behoort die gerecycled kunnen worden.

Voorbeelden van grofvuil zijn o.a. versleten bankstellen, stoelen of tafels.

Dit gooi je weg via

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Ophaalafspraak

Een aantal afval- en grondstofsoorten halen we op afspraak bij jou aan huis op. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Na de inzameling worden uit het grofvuil nog zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen gehaald. Het afval dat daarna overblijft, wordt verbrand in afvalenergiecentrales. Met de warmte die daarbij vrijkomt, wordt energie geproduceerd.