Klein Chemisch Afval - KCA

KCA is huishoudelijk afval waar gevaarlijke en/of chemische stoffen in zitten. Denk hierbij aan agressieve schoonmaakmiddelen, batterijen, accu's, thermometers, verf of gasflessen.

Dit gooi je weg via

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Het Klein Chemisch Afval wordt na inzameling gescheiden in verschillende afvalstromen omdat de verwerking verschillend is. Zo worden o.a. batterijen en gasflessen gerecycled. Ander Klein Chemisch Afval wordt onder speciale omstandigheden verbrand of gestort om zo min mogelijk schade toe te brengen aan het milieu.