Schoon dakleer

Dakleer is ook bekend onder de term bitumen. Het is een dakbedekking die vaak wordt gebruikt op platte daken. Het materiaal is zwart van kleur en wordt op het dak aangebracht door erop te branden.

Schoon dakleer is dakleer zonder vervuiling van hout, spijkers, piepschuim of ander materiaal.

Dakleer dat wel is vervuild met andere materialen valt onder grofvuil.

Dit gooi je weg via

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Schoon dakleer kan worden gerecycled. Van schoon dakleer wordt eerst granulaat gemaakt. Dit granulaat wordt aangevuld met zand en steen en wordt daarna gebruikt in asfalt voor het wegdek.

Als dakleer vervuild is met andere materialen kan het niet worden gerecycled. Het dakleer wordt dan verwerkt als grofvuil en verbrand.

Het is daarom belangrijk om dakleer zo schoon mogelijk zonder vervuiling aan te leveren.

Belangrijk om te weten

Je mag maximaal 0,25 m³ dakleer aanleveren.

Heb je meer dakleer? Je kunt dit bij een gespecialiseerde verwerker aanbieden. Je vindt deze adressen op het internet.

Producten die hieronder vallen