Nieuws

Openbare algemene bestuursvergadering Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Op donderdag 27 juni 2024 om 14.00 uur vergadert het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdiensten Rd4. Belangstellenden zijn welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

De vergadering vindt plaats in het hoofdkantoor van Rd4 aan de Nijverheidsweg 4A te Heerlen (Industrieterrein de Beitel). De agenda en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage tijdens de vergadering en zijn vooraf in te zien bij het Secretariaat. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Rd4, telefoon 045 – 543 71 91.

Mocht u de vergadering willen bijwonen, dan stellen wij het op prijs dat u zich hiervoor aanmeldt bij het Secretariaat van Rd4: secretariaat@rd4.nl.