Op een aantal plekken kunnen wij vandaag het afval niet ophalen door sneeuw en gladheid. Met name in de buitengebieden is het lastig.

Als in jouw straat het afval vandaag blijft staan, vragen we je om het op het einde van de dag weer naar binnen te halen. Zo proberen we overlast op straat te voorkomen.

Wanneer wordt het afval alsnog opgehaald?
Afval dat we vandaag niet kunnen inzamelen, halen we op deze dagen alsnog op:

  • PMD-zakken: maandag 23 januari vanaf 07.00 uur
  • GFT- en restafvalcontainers: dinsdag 24 januari vanaf 07.00 uur

Als je gebruik wil maken van deze verschoven inzameling, zet je afval dan op tijd buiten.

Let op: dit geldt alleen voor adressen waar inzameling vandaag niet mogelijk is door sneeuwval en gladheid. De inhaaldag kan alleen doorgaan als de situatie op de weg het maandag en dinsdag wel toelaat. Voor deze verschoven inzameling gelden de reguliere tarieven, indien er een tarief van toepassing is.

Papier en karton
De inzameling van papier en karton van vanavond en morgen overdag gaat vooralsnog gewoon door.