Restafval

Restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van afval. Het is een verzamelnaam voor al het niet-recyclebare afval dat in de restafvalcontainer past.

Dit gooi je weg via

Minicontainer restafval

Minicontainers zijn beschikbaar voor iedereen met genoeg ruimte om deze op eigen terrein te plaatsen. Lees meer...

Ondergrondse container restafval

Ondergrondse containers voor restafval zijn beschikbaar voor iedereen, maar kunnen alleen worden gebruikt als je milieupas voor een container is geactiveerd. Lees meer...

Gekenmerkte blauwe huisvuilzakken restafval

Deze speciale zakken zijn er alleen voor adressen die geen ruimte hebben voor een minicontainer en geen ondergrondse container in de buurt hebben. Lees meer...

Grondstoffenpark

De grondstoffenparken zijn toegankelijk voor iedereen met een geldige milieupas. Lees meer...

Wat gebeurt ermee?

Restafval wordt niet gerecycled of hergebruikt maar wordt verbrand. De installaties die hiervoor worden gebruikt leveren energie aan kassen in de regio van de verbrandingscentrale. Ook wordt er energie geleverd aan het stadsverwarming netwerk.

Metalen worden vóór verbranding zoveel mogelijk uit het restafval gehaald.

Producten die hieronder vallen