Ondergrondse containers

De containers voor glas, papier en textiel zijn open voor iedereen. Soms heb je wel een milieupas nodig om een ondergrondse container te openen. Je pas is al voor deze containers geactiveerd.

De ondergrondse containers voor restafval en GFT-afval zijn alleen te openen met een geactiveerde milieupas. Als je pas is geactiveerd voor de container voor restafval, kun je automatisch ook afval aanbieden bij de naastgelegen container voor GFT-afval (mits aanwezig).

Voor meer informatie over alle containers klik hier.

Om je milieupas te activeren klik hier.

Soms zit er afval klem in de trommel of is er een storing en lukt het niet om deze te openen. Neem je afval in dat geval weer mee naar huis en geef de melding aan ons door via 045 5437100. Wij zorgen ervoor dat de container zo snel mogelijk gemaakt wordt.

Het is niet toegestaan om je afval naast een container te zetten. Je kunt hiervoor een boete ontvangen.

Je vindt ondergrondse containers in de hele regio. Klik hier voor een kaart van alle locaties.

Nee, het is niet toegestaan om je afval naast een container te zetten. Je kunt hiervoor een boete ontvangen.

Neem je afval weer mee naar huis en geef het aan ons door via 045 5437100. Wij zorgen ervoor dat de container zo snel mogelijk wordt leeggemaakt.